14 grudnia 2017

Międzywojewódzkie Górowskie Konkursy Informatyczne dla uczniów.

Szanowni Państwo,

 Informujemy, że Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Górze organizuje Międzywojewódzkie Górowskie Konkursy Informatyczne dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, których podstawowymi celami są: kształtowanie twórczych postaw u dzieci i młodzież, rozwijanie zainteresowań informatycznych, popularyzowanie wykorzystania komputera do rozwiązywania problemów oraz tworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów uzdolnionych.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatny udział.

Szczegóły znajdują się w regulaminach konkursów zamieszczonych na stronie www.pcdn.edu.pl w zakładce konkursy.

Link: http://pcdn.edu.pl/index.php?sekcja=kon_mat_inf

Idź do góry