14 lutego 2019

Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik

Dyrektorzy dolnośląskich szkół!

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kartograficzne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają serdecznie uczniów dolnośląskich szkół do wzięcia udziału w XIV edycji Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik.

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Warto wspomnieć, że w większości edycji polscy uczniowie osiągali sukcesy. Jest to konkurs plastyczny. Sześć najlepszych prac z Polski weźmie udział w konkursie międzynarodowym. W tym roku odbędzie się on w Tokio.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2019 roku na adres:

Instytut Geodezji i Kartografii

ul. Z. Modzelewskiego 27

02-679 Warszawa

Z dopiskiem KONKURS KARTOGRAFICZNY

Dodatkowe informacje i szczegółowe objaśniania dotyczące zasad udziału w konkursie, znajdują się pod następującym linkiem:

https://docs.wixstatic.com/ugd/11297a_fc12e686c36d4f2ba713f7566be05bb3.pdf

Koordynatorem konkursu w Polsce jest Pani Barbara Ogorzelska

Idź do góry