25 lutego 2021

Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study)

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Informuje się, że Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania postępów biegłości w czytaniu PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

Badanie odbędzie się w Polsce, w kwietniu i maju 2021 roku wśród 150 wylosowanych szkół. Uczestnikami badania będą uczniowie klas czwartych.

PIRLS jest badaniem dobrowolnym i anonimowym (do udziału uczniów wymagana jest zgoda rodziców), a upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów).

Program PIRLS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie; jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce.

Badanie PIRLS 2021 w Polsce prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEiN. Informacje o badaniu znajdują się na stronie  https://pirls.ibe.edu.pl oraz https://www.iea.nl Dodatkowych informacji udziela zespół PIRLS w Polsce, e-mail: pirls@ibe.edu.pl.

Idź do góry