2 listopada 2017

Materiały informacyjne Rady Europy o działaniach przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci.

Przemoc seksualna wobec dzieci niszczy ich psychikę i przyszłość. Według danych Rady Europy Council of Europe (Directorate of Communications) problem ten dotyczy co piątego dziecka. Mija właśnie 10 rocznica powstania Konwencji Lanzarote Convention opracowanej i wdrożonej dla bezpieczeństwa, prewencji, profilaktyki i podejmowania wszelkich działań przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci. Konwencję ratyfikowały 42 kraje i jest ona szeroko znanym dokumentem międzynarodowym, którego zapisy zabezpieczają dzieci a oskarżają agresorów. Dla zwiększenia uwagi i zaznaczenia istoty tego problemu ukazała się i jest dostępna obecnie seria materiałów: videos on children’s rights oraz booklet. Z kolei dla niesienia pomocy dzieciom przygotowano video: Tell someone you trust, które pokazuje co Konwencja może dla nich uczynić. Materiały można zamawiać pisząc na adres: docrequest@coe.int.

Więcej informacji:

www.coe.int/children

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

Idź do góry