18 października 2016

Lista olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2016/17 i wyłonionych w otwartym konkursie pn. „Organizacja i przeprowadzanie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/17, 2017/18, 2018/19”.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Poniżej zamieszczamy listę olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych i nadzorowanych przez MEN w roku szkolnym 2016/17.

Idź do góry