11 grudnia 2018

List do ulubionego pisarza

Polskie  Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza do udziału w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkól podstawowych i ponadgimnazjalnych. Konkurs organizowany jest co roku i towarzyszy Poznańskim Targom Książki. Celem  konkursu jest:

  • promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
  • badanie i rozwijanie gustów i preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
  • wspieranie szkół i bibliotek zwłaszcza z małych ośrodków,
  • kształtowanie nawyków czynnego, samodzielnego udziału w kulturze.

Temat konkursu co roku jest inny, w tym roku jest to „List do ulubionego pisarza”.  Prace konkursowe muszą mieć formę pisemną.  Prawo uczestnictwa posiada każdy uczeń. Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie, być zgłoszeni przez rodziców, opiekunów, szkołę, bibliotekę lub inną placówkę pracującą z młodzieżą szkolną.

Prace wraz z pełną wymaganą informacją należy przesłać do dnia 10 STYCZNIA 2019 roku.

W załączeniu szczegółowe informacje:

1 Zaproszenie do udziału w konkursie

2 Karta zgłoszeniowa

3 Regulamin konkursu

Idź do góry