7 stycznia 2020

„Legiony” – konkurs na recenzję filmu

1

Konkurs na recenzję filmu „Legiony”. Producent filmu „Legiony” ogłasza konkurs z nagrodami (dwa całoroczne stypendia 500 i 300 złotych miesięcznie) na recenzję filmu, adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie postaw patriotycznych i etycznych wśród młodzieży oraz wyłonienie osób obdarzonych umiejętnością formułowania i uzasadniania swych opinii o dziele filmowym. Recenzje należy nadsyłać do 30 stycznia 2020 r. Informacji o konkursie udziela Biuro Promocji Filmu „Legiony”, tel. 697 070 877, irena.grobelna@gmail.com.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronach FB organizatora https://www.facebook.com/Film-Legiony-362372557706658 .

 

1

Idź do góry