16 października 2019

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, organizują w dniach 18 – 29 listopada 2019 r. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika.

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Do udziału w szkoleniu organizatorzy zapraszają nauczycieli klas mundurowych, którzy nie odbyli wcześniej kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nie mają lub nie mieli kwalifikacji ratownika.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona – 24 osoby), z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby, które z braku miejsc w poprzednich kursach, nie zostały na nie przyjęte.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy-dla-nauczycieli-klas-mundurowych

Idź do góry