11 lutego 2020

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, organizują w dniach 9 – 20 marca 2020 r. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika.

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele klas mundurowych, którzy nie odbyli wcześniej kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nie mają kwalifikacji ratownika.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy-dla-nauczycieli-klas-mundurowych

Idź do góry