7 października 2021

Konkursy w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
W ramach „Kampanii Kolejowe ABC”, Urząd Transportu Kolejowego zaprasza uczniów klas IV – VI szkół podstawowych do udziału w konkursach z wykorzystaniem aplikacji mobilnej „Kolejowe ABC”, pt.: „Kolej na bezpieczeństwo”, „Na tropie bezpieczeństwa”, „Ruszaj po przygodę”, „Kolejowa wyprawa po nagrody”. Celem konkursów jest propagowanie wśród dzieci zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem podczas korzystania z transportu kolejowego, a także zachęcanie ich do czynnego zainteresowania tematyką bezpieczeństwa. Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka. Główną nagrodą w każdym z ww. konkursów jest edukacyjne miasteczko ruchu drogowego z elementami kolejowymi oraz udział zwycięskiej klasy
w zajęciach edukacyjnych w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”. Zgłoszenie oraz uczestnictwo w konkursach jest dobrowolne i bezpłatne. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl.

Idź do góry