24 września 2019

Konkursy organizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Z okazji 200. rocznicy istnienia Centralnej Administracji Drogowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza uczniów klas       I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych do udziału  w konkursie kreatywnym „Młody kierowca” oraz w konkursie plastycznym „Drogi przyszłości”, który objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
w zakładce „Serwis GDDKiA”    „200 lat Centralnej Administracji Drogowej”. Osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z ww. konkursami z ramienia GDDKiA jest pani Anna Witkowska (
awitkowska@gddkia.gov.pl, tel. 22 375 89 34)

Idź do góry