26 września 2016

Konkurs „Zagraj na byle czym”.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół gimnazjalnych.

Informujemy, że Zakład Edukacji Muzycznej, Koło Naukowe Historii Muzyki i Edukacji Muzycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jest Miasto Kalisz zapraszają dzieci i młodzieży do udziału
w ogólnopolskim konkursie „Zagraj na byle czym”.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi
do tworzenia niekonwencjonalnych instrumentów i wykonywania kompozycji już istniejących, własnych utworów lub improwizacji.

Zgłoszenia należy kierować na adres: konkurs.zagrajnabyleczym@wp.pl na formularzu dołączonym do regulaminu.

Dokument można pobrać również ze strony Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
w Kaliszu www.wpa.amu.edu.pl w zakładce Konkurs Zagraj na byle czym.

W załączeniu regulamin konkursu i plakat.

Idź do góry