14 stycznia 2019

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ JACKA KACZMARSKIEGO

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w IX Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”. 

Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia. Uczestnicy doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się zdobywania, porządkowania i selekcji materiałów.

W I etapie konkursu uczestnicy piszą pracę na jeden z proponowanych tematów:
1.“Ta terra felix” – Jacka Kaczmarskiego obrazy utopii wszelakie.
2.”Jeszcze niżej, o nieba!, Wszystko jest, co potrzeba” – flirt, miłosna igraszka i erotyka w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego.
3.”Widzę was nieraz, kiedy twarz ukryję w dłoniach” – motyw przemijania, zapominania i odchodzenia w liryce Jacka Kaczmarskiego.
4. “Jeszcze nie tam, gdzie chciałem być, a już nie tam, gdzie byłem” – poetyckie podróże, dążenia i tułaczki w utworach Jacka Kaczmarskiego.

Następnie  (w terminie do 8 lutego 2019 r.) przesyłają ją w wersji drukowanej, w trzech egzemplarzach, do organizatora (na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, z dopiskiem „Jacek Kaczmarski”) oraz w wersji elektronicznej (na adres: konkursy@cmjordan.krakow.pl).
Jury wybiera najlepsze spośród nadesłanych prac i kwalifikuje na tej podstawie ich autorów do kolejnego etapu konkursu.

Atrakcyjne nagrody czekają!

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie:

http://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-kaczmarskiego

 

Idź do góry