17 maja 2017

Konkurs „Szkoła zawodowa Najwyższej Jakości”

Szanowni   Państwo 

Dyrektorzy,  

szkół  ponadgimnazjalnych

prowadzących kształcenie zawodowe

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłasza w roku szkolnym 2016/2017 drugą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.

Zapraszamy wszystkie szkoły zawodowe do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.najlepszazawodowa.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2017r., godz. 16.00 – liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Dobre praktyki należy opisać w „Karcie Zgłoszeniowej”, a następnie załączyć wypełnioną kartę
do wiadomości e-mail i przesłać na adres: konkurs@najlepszazawodowa.pl.

Lista finalistów konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora www.najlepszazawodowa.pl
do 15 maja 2017r. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 8 czerwca 2017r. w Warszawie.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać po adresem e-mail:

konkurs@najlepszazawodowa.pl.

Idź do góry