7 czerwca 2021

Konkurs „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”

Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza piątą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia  „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Organizator zaprasza szkoły branżowe, technika, policealne do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia i pracy szkoły.

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 14.06 do 2.07. 2021r.

Szczegółowa informacja na stronie organizatora: https://najlepszazawodowa.pl/konkurs-edycja-v/

Idź do góry