13 października 2021

Konkurs „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”

Konkurs „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”

W związku z 100. rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu RP zwróciła się z prośbą do Organizatorów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym o przeprowadzenie konkursu poświęconego problematyce władzy ustawodawczej w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności roli Senatu RP. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Składa się z dwóch etapów – zawodów szkolnych oraz centralnych. Finał konkursu odbędzie się w Warszawie.

Ważne terminy:

  • do 25 października 2021 r. – zgłoszenia szkół do udziału w konkursie. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: konkurs_senatrp@uw.edu.pl,
  • do 25 listopada 2021 r. – składanie pracy nauczycielowi przedmiotu lub osobie wskazanej przez dyrektora szkoły.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu znajdują się na stronie: http://www.owpsw.edu.pl/konkurs-o-senacie-rp/

Idź do góry