29 lipca 2019

Konkurs „Pracodawca Jutra”, edycja 2019

pracodawca jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców, którzy realizują inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją, do udziału w V edycji konkursu “Pracodawca Jutra”. Głównym zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji opisującej realizowaną przez pracodawcę inicjatywę, adresowaną do uczniów, studentów lub absolwentów szkół średnich, branżowych, uczelni wyższych, w ramach której uczestnicy mają możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Przedsiębiorcy ubiegający się o wyróżnienie w konkursie powinni wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia wiedzy oraz rozwoju umiejętności niezbędnych w miejscu aktywności zawodowej uczestników przedsięwzięcia.

Termin przesyłania (w wersji elektronicznej) prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszenia dostępnym na stronie konkursu: 19 sierpnia 2019 r.

Adres organizatora: pracodawca_jutra@parp.gov.pl

Poniżej szczegóły:

Regulamin konkursu

 

Idź do góry