7 grudnia 2018

Konkurs plastyczny związany z grą „Gran i Magiczny Minerał”

Dyrektorzy dolnośląskich szkół!

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Serdecznie zaprasza uczniów dolnośląskich szkół podstawowych do udziału w Konkursie plastycznym związanym z grą edukacyjną „Gran & the Magic Mineral” – „Gran i Magiczny Minerał”, której tematyką jest gospodarka oparta na surowcach mineralnych, występujących
na Dolnym Śląsku. Konkurs odbędzie się w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2019 r.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej nawiązującej do fabuły gry. Jest ona dostępna nieodpłatnie, do pobrania na stronie www.gospodarka.dolnyslask.pl, oraz w sklepie Google Play. Konkurs ma na celu zachętę uczniów do pogłębiania wiedzy o dolnośląskiej gospodarce.

________________________________________

Do konkursu można zgłaszać prace nawiązujące do tematyki gry, czyli związanej z górnictwem, geologia i przeróbką surowców naturalnych występujących na Dolnym Śląsku. Konkurs
ma charakter otwarty i odbywać się będzie w dwóch kategoriach: I – dla dzieci klas 1-4 szkół podstawowych, II – dla dzieci klas 5-8 szkół podstawowych. W każdej grupie wyłonionych zostanie trzech laureatów, a ich prace zostaną nagrodzone zestawem dolnośląskich gadżetów promocyjnych.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką, preferowany format pracy to A2. Głównymi kryteriami oceny prac będą: zgodność z tematyką zaproponowaną przez organizatora, oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania pracy, walory edukacyjne i poznawcze pracy,
w tym szczególnie w zakresie problematyki górnictwa na Dolnym Śląsku.

Prace konkursowe można dostarczyć osobiście do siedziby organizatora albo przesłać pocztą
lub kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej

Dział Promocji Gospodarczej

Ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

Pokój 420

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Laureatów nastąpi 28 lutego 2018 r. Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można kierować na adres marta.wojcik@dolnyslask.pl bądź bezpośrednio po numerem tel. 71 776 95 02

Idź do góry