4 lipca 2019

Konkurs plastyczny „Przyjaciel Lasu”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu jest organizatorem konkursu plastycznego na plakat „Przyjaciel Lasu”, który kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw dzieci i uczniów względem przyrody, natury oraz zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej relacji człowiek – las.

Termin nadsyłania prac plastycznych do organizatora upływa 31 sierpnia 2019 r.

Informacje o konkursie  wraz z regulaminem znajdują się na stronie organizatora:

http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/wez-udzial-w-konkurs-1

Idź do góry