28 listopada 2017

Konkurs Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają uczniów szkół podstawowych z klas IV –VII, uczniów klas gimnazjalnych, branżowych szkół I stopnia oraz oddziałów zasadniczych szkół zawodowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”, w kategorii – projekt edukacyjny. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka. Jego celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży historii na temat wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego. Ma także na celu rozwijanie zainteresowań przeszłością i  indywidualnych uzdolnień uczniów poprzez aktywne poszukiwanie, gromadzenie i badanie źródeł historycznych. Konkurs umożliwia również nabywanie dzieciom i młodzieży umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych i pracy ze źródłami historycznymi oraz prezentowanie historii w sposób twórczy i nowatorski.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 grudnia 2017 r. wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie: www.losyzolnierza.pl.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: www.losyzolnierza.pl.

REGULAMIN Konkursu projekt edukacyjny Losy żołnierza 2018 r

Idź do góry