29 kwietnia 2021

Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2021”

Minister Obrony Narodowej ogłosił Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2021”, którego celem jest:

 • rozbudowa infrastruktury nie tylko strzelnic tradycyjnych, ale również pneumatycznych i wirtualnych w Polsce;
 • rozwijanie postaw proobronnych wśród młodzieży;
 • umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego);
 • rozwijanie zainteresowań uczniów, ich umiejętności strzeleckich;
  wszechstronny rozwój osobowości młodzieży, w tym cierpliwości, systematyczności, opanowania i skupienia;
 • poprawa kondycji fizycznej, wytrzymałości, koncentracji;
 • przygotowanie młodzieży do rywalizacji strzeleckiej.

Ważną zmianą w  Konkursie jest możliwość pozyskania środków na  utworzenie wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

 • budowę i remonty i utrzymanie strzelnic i strzelnic pneumatycznych,

– rozwój strzelectwa sportowego, na które składają się:

 • tworzenie „Wirtualnych strzelnic”,
 • rozwój strzelectwa sportowego,
 • organizacja cyklu szkoleń strzeleckich.

Oferty na realizację zadania można składać do 20 maja 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2021-nr-12021bdspzzr?fbclid=IwAR2gi5uBjoHUDiUkQiqpI5p_A5E1EYRlFgFBpJPjIkIdmHLfQuMiE-aUasM

Idź do góry