24 lipca 2019

Konkurs na Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Tematem Konkursu ECPA jest ”Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”.

Szczegółowe informacje na temat konkursu ECPA wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej MSWiA w zakładce EUCPN.

Idź do góry