29 listopada 2018

Konkurs „Miasto przyszłości”

Konkurs „Miasto przyszłości” jest organizowany dla młodzieży szkół ponadpodstawowych przez Katedrę Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zadaniem uczestników będzie opracowanie koncepcji miasta przyszłości, przedstawienie autorskiej wizji tego, jak może ono wyglądać w wybranym i jednoznacznie wskazanym horyzoncie czasowym. Za istotne uznaje się ukazanie potrzeb współczesnego człowieka oraz zasad jego funkcjonowania w przestrzeni. Dodatkowym atutem pracy będzie odwołanie się i nawiązanie do współczesnych nurtów rozwoju przestrzennego miast, praca powinna co najmniej stanowić ich rozwinięcie lub uzupełnienie. Prace konkursowe należy składać do 16.01.2018 r.

Więcej informacji na stronie organizatora:

https://www.aktualnekonkursy.pl/dla-dzieci/ad/miasto-przyszlosci,9679.html

Idź do góry