9 listopada 2018

Konkurs MEN „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z obchodami 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecji.

Konkurs promuje wiedzę na temat życia i dokonań Constantina Carathéodory’ego, a  zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu edukacyjnego przedstawiającego życie i dokonania wybitnego greckiego matematyka.

Praca konkursowa powinna być przygotowana przez jednego ucznia, pod opieką nauczyciela w taki sposób, aby mogła być zaprezentowana na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
  • uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej;
  • uczniowie klasy III dotychczasowego gimnazjum.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres poczty elektronicznej Kuratorium Oświaty we Wrocławiupoczta@kuratorium.wroclaw.pl w terminie do 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 28 grudnia 2018 r. przez umieszczenie listy nagrodzonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje o konkursie udziela Departament Podręczników, Programów i Innowacji, tel. 22 34 74 567 oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, tel. 71 340 63 37

regulamin_konkursu

zalacznik nr 1 do regulaminu konkursu

zalacznik nr 2 do regulaminu konkursu

zalacznik nr 3 do regulaminu-wizerunek

Idź do góry