27 września 2021

Konkurs EkoMiasto

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki / Katedra Biotechnologii Środowiskowej serdecznie zaprasza do udziału w konkursie EkoMiasto organizowanym przez Centrum Popularyzacji Nauki oraz Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki Śląskiej od 1 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez edukację proekologiczną m.in. z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, recyklingu, energii, elektromobilności, ochrony wody, gleby i powietrza.

Konkurs EkoMiasto jest skierowany do uczniów klas 6, 7 i 8 szkoły podstawowej oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. Zespoły pod kierunkiem nauczyciela będą rozwiązywały zadania  przygotowane przez naukowców Politechniki Śląskiej w kilku etapach w czasie trwania konkursu. Rozwiązania zadań zostaną ocenione przez jury, złożone z ekspertów z zakresu ochrony środowiska.

Na zwycięzców, czyli trzy zespoły, które uzyskają najwięcej punktów, czekają atrakcyjne nagrody. Gala finałowa konkursu EkoMiasto odbędzie się w czerwcu 2022 roku na Politechnice Śląskiej.

Zgłoszenia zespołów uczniów dokonują nauczyciele za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/ekomiasto/ od 27 września 2021 roku.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz szczegółowym harmonogramem jego przebiegu. W przypadku pytań związanych z Konkursem, prosimy o kontakt: Beata Batejko,
nr tel. 32 237 18 54, e-mail wydarzeniacpn@polsl.pl.

Idź do góry