14 czerwca 2018

Konferencja naukowo-metodyczna „Wartości w świecie młodzieży – młodzież w świecie wartości” z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

konferencja

6 czerwca br. Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył w konferencji naukowo-metodycznej „Wartości w świecie młodzieży – młodzież w świecie wartości”, która odbyła się w Lublinie. Wydarzenie zostało  zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Edukacji Narodowej i Wojewoda Lubelski.

Sympozjum poświęcone było miejscu i roli szkoły w wyznaczaniu kierunków oddziaływań wychowawczych i kształtowaniu systemu wartości młodych ludzi.

Zaproponowany cykl referatów, przygotowanych przez przedstawicieli świata nauki – psychologów i pedagogów – przybliżył uczestnikom konferencji zadania szkoły w kontekście wychowania do wartości, wyniki najnowszych badań nad systemem wartości współczesnej młodzieży, pozwolił zrozumieć mechanizmy kształtowania się tego systemu, a także znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak najskuteczniej, we współpracy z rodzicami, system ten budować.

Idź do góry