23 listopada 2018

Kolejne edycje Ogólnopolskiego Turnieju: Cukierniczego, Piekarskiego, Przetwórstwa Mięsa, Kucharskiego organizowane przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu

Komitet Główny serdecznie zaprasza uczniów szkół kształcących się w zawodach: piekarz, cukiernik, wędliniarz, kucharz do udziału w XXII Ogólnopolskim Turnieju Piekarskim im. Anny Butki, XXII Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczym im. Wojciecha Kandulskiego, XXI Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej, III Ogólnopolskim Turnieju Kucharskim.

Turnieje odbywają się w 3 etapach wg regulaminów zamieszczonych w Internecie na stronie www.zsps.poznan.pl

Etap centralny odbędzie się w następujących terminach:

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy: 26 – 27 marca 2019 r.

Ogólnopolski Turniej Piekarski: 28 – 29 marca 2019 r.

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa: 28 – 29 marca 2019 r.

Ogólnopolski Turniej Kucharski: 4 – 5 kwietnia 2019 r.

Do końca listopada 2018 r. należy potwierdzić uczestnictwo uczniów w turnieju oraz przedłożyć informację o możliwości przeprowadzenia w szkole etapu okręgowego.

Na podstawie zgłoszeń Komitet Główny ustali i powoła Komisje Okręgowe.

 

Kontakt

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Warzywna 19, 61-658 Poznań

tel./fax 061 820 00 91

trurnieje@zsps.poznan.pl

www.zsps.poznan.pl

Idź do góry