27 lutego 2018

Jubileusz 15-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu imienia Generała Władysława Andersa

ubileusz 15-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu imienia Generała Władysława Andersa

26 lutego br. Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości z okazji Jubileuszu 15-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu imienia Generała Władysława Andersa. W uroczystości uczestniczyli m.in. Minister Anna Maria Anders, Pełnomocnik Rządu do spraw Dialogu Międzynarodowego i Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Uczestnicy wydarzenia obejrzeli przygotowany program artystyczny w wykonaniu uczniów. Część oficjalną zakończyło uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą Patrona Szkoły – Generała Władysława Andersa.

ubileusz 15-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu imienia Generała Władysława Andersaubileusz 15-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu imienia Generała Władysława Andersaubileusz 15-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu imienia Generała Władysława Andersaubileusz 15-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu imienia Generała Władysława Andersaubileusz 15-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu imienia Generała Władysława Andersaubileusz 15-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu imienia Generała Władysława Andersa

Idź do góry