10 sierpnia 2020

Jakie zmiany są potrzebne w polskiej szkole ? – raport

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół dolnośląskich

Informujemy, że Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza do zapoznania się z raportem z zorganizowanych w latach 2019-2020 spotkań związanych
z polską edukacją, na których gromadzą się przedstawiciele środowiska edukacyjnego, akademickiego oraz biznesowego. Każde ze spotkań przyniosło wiele wniosków na temat tego, co można zrobić by umożliwić dzieciom lepszy start. Zbiera on wszystkie wytyczne potrzebne do wprowadzenia zmian
w polskiej edukacji, opracowane na podstawie rozmów z przedstawicielami różnorodnych środowisk.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
https://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/aktualnosci/jakie-zmiany-sa-potrzebne-w-polskiej-szkole/

Idź do góry