31 stycznia 2020

IV ogólnopolska edycja konkursu Drzewo Franciszka 2020.

Fundacja Zakłady Kórnickie zaprasza do wzięcia udziału w IV ogólnopolskiej edycji konkursu Drzewo Franciszka 2020.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i zwiększenie wrażliwości na przyrodę w oparciu o idee zapisane w encyklice Laudato Si.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, którzy – pod nadzorem swoich nauczycieli i opiekunów- realizują swoje projekty ekologiczne odnoszące się do całości zagadnień ekologicznych lub też zagadnień wybranych:

a) ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,

b) ochrona ekosystemów i krajobrazów,

c) przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosfery,

d) ochrona różnorodności biologicznej,

e) problemy terenów zurbanizowanych.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie organizatora: https://fzk.pl/projekty/drzewo-franciszka/

Idź do góry