12 września 2019

IV edycja Olimpiady Statystycznej

IV edycja Olimpiady Statystycznej (rok szkolny 2019/2020). Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Statystycznej, której celem jest upowszechnianie wiedzy w zakresie statystyki, ekonomii, administracji i handlu, doskonalenie umiejętności rozwijania myślenia analitycznego oraz poszukiwania i weryfikacji informacji, ich analizy oraz interpretacji.

Od roku szkolnego 2019/2020 Olimpiada Statystyczna jest wpisana na listę olimpiad wspieranych i dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na stronie: https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl

Idź do góry