26 września 2016

Informacje o konkursie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”

Lista  laureatów nominowanych do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

 „Orzeł Dolnośląski 2016”

  • Michał Górniak

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

  • Wiktoria Pawlak

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie

  • Daniela Sterioska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej
w Lubaniu

  • Maciej Skrzynecki

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze

  • Patrycja Skoczylas

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

 

Paweł Wojtczak

Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Przewodniczący Komisji ds. Nagrody Orzeł Dolnośląskie

 

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych,

uprzejmie informuję i przypominam, że dnia 30 września br. upływa termin zgłaszania przez Państwa kandydatów do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.

Wybory jednego kandydata do Nagrody dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów, którzy spełniają wymagania formalne określone w § 2 Regulaminu przyznawania powyższej nagrody.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do dnia 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego) do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

W załączniku do niniejszego pisma znajdą Państwo aktualny Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 

Z poważaniem

Paweł Wojtczak

Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Wydział Rozwoju Edukacji

 

Idź do góry