12 stycznia 2021

Informacja Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu informuje, że przedstawiciele Wydziałów Rekrutacji Wojskowych Komend Uzupełnień przy wykorzystaniu usługi internetowej Microsoft Teams umożliwiają uczniom szkół ponadpodstawowych zapoznanie się z ofertą służby w Wojsku Polskim. W ramach działań realizowanych przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” przedstawiciele Wydziałów Rekrutacji Wojskowych Komend Uzupełnień pragną zapoznać uczniów szkół ponadpodstawowych z możliwościami jakie oferuje służba w Wojsku Polskim.

Podczas spotkania uczniowie zostaną zapoznani z:
– różnymi formami służby wojskowej np. służba przygotowawcza, służba kandydacka – szkolnictwo wojskowe, Wojska Obrony Terytorialnej;
– procesem rekrutacji do służby wojskowej;
– możliwościami rozwoju zawodowego w Wojsku Polskim;
– aktualnymi przepisami dotyczącymi służby wojskowej np. dotyczącymi zakwaterowania, uposażenia.

Aby skorzystać z tej możliwości, zainteresowane szkoły i placówki oświatowe mogą przesłać (z 2 tygodniowym wyprzedzeniem) na adres: wszwwroc006@ron.mil.pl oraz do wiadomości wszwwroc004@ron.mil.pl informację zawierającą: nazwę placówki, grupę docelową spotkania, np. klasa maturalna – technikum liceum, uczniowie szkoły branżowej, termin spotkania (dzień, zakres godzinowy) oraz dane do osoby wskazanej do kontaktu.

Idź do góry