18 lipca 2019

Informacja w sprawie zaświadczeń/ orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

logo

Wykaz placówek na terenie województwa dolnośląskiego, w których wykonywane są nieodpłatne badania dla uczniów.

link http://dwomp.pl/pliki/Wykaz_placowek_badajacych_uczniow.pdf)

Plik z informacją

Idź do góry