20 kwietnia 2018

Informacja dla uczestników koncertu galowego XII Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Szanowni Państwo!

W związku z zbliżającą się Galą Finałową XII Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej pn. „ Moją ojczyzną Polska jest….”  zamieszczamy dodatkowe informacje dotyczące organizacji.

 1. Na Galę Finałową XII Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „ Moją ojczyzną Polska jest….” zapraszamy laureata wraz z opiekunem oraz dyrektora szkoły/placówki (zaproszenia wysłane do szkoły lub placówki). Informujemy, że w koncercie mogą uczestniczyć również rodzice laureata oraz przedstawiciele uczniów ze szkoły/klasy laureata.
 1. Gala Finałowa XII Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „ Moją ojczyzną Polska jest….” odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu, ul. Serbska 5. Placówka posiada parking.
 2. Opiekunowie wraz z laureatem powinni stawić się w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu, przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem imprezy i zgłosić swój przyjazd organizatorowi. Centrum Kultury udostępnia swoją salę Państwu w celu przeprowadzenia ewentualnych prób w godz. od 9.00 do 10.45.
 3. W przypadku, gdy Państwo korzystacie ze swojego akompaniamentu i wymaga on podłączenia do aparatury nagłaśniającej należy zgłosić się do operatora dźwięku, przynajmniej na 30 minut przed koncertem.
 4. Opiekunowie wraz z laureatem przygotowanym do występu (strój) zajmują miejsca na sali. W odpowiednim czasie (tj. dwa występy wcześniej) wchodzą na scenę za kulisy. Wejście
  za kulisy jest zlokalizowane po prawej stronie sceny. Po występie laureaci schodzą tą samą drogą.
 5. Wykonawcy, którzy zmieniają strój do występu, mają do dyspozycji 2 małe garderoby (wejście obok sceny) oraz szatnię, w której mogą przechować swoje rzeczy.
 6. Po wszystkich występach zostaną wręczone nagrody, dyplomy, zaświadczenia oraz podziękowania dla laureatów i opiekunów.
 7. W sprawie pytań należy kontaktować się z koordynatorem koncertu finałowego p. starszym wizytatorem Barbarą Niziołek tel. 71 340 69 29; e-mail: b.niziolek@kuratorium.wroclaw.pl

 Kolejność występów podczas Koncertu Galowego w dniu 26.04.2018 r.

 1.  Zespół ZDRÓJ ze Szkoły Podstawowej ZDRÓJ we Wrocławiu, utwór: „Pieśń Konfederatów Barskich”,
 2. Sandra Guras z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie, utwór: „Matko o twarzy czarnej”,
 3. Wiktoria Świerczek z Gimnazjum w Mysłakowicach, utwór: „Ojczyzno ma”,
 4. Helena Czech ze Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu, utwór: „Białe róże”,
 5. Martyna Sawicka z Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach, utwór: „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”,
 6. Dawid Łukasz Krężel z Zespołu Placówek Oświatowych Gimnazjum Publicznego w Ścinawie, utwór: „Polskie skrzydła”,
 7. Karolina Ziemlicka z Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, utwór: „Dziś idę walczyć mamo”,
 8. Angelika Maszczak z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie, utwór: „Historie zagubione”,
 9. Krzysztof Polański z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie, utwór: „Miejcie nadzieję”,
 10. Kamila Nazim z II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu, utwór: „Kalina malina”,
 11. Aleksandra Brzuszkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, utwór: „Cisza modlitwa katyńska”,
 12. Małgorzata Łopińska ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa, utwór: „Piechota”, (akompaniatorzy- Iga Straszecka oraz Filip Dubowski)
 13. Małgorzata Wieczorkiewicz z Prywatnego Gimnazjum Językowego PARNAS, utwór: „Dokąd idziesz Polsko”,
 14. Zespół Ósemka z Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie, utwór: „Nie masz nad żołnierza”,
 15. Zespół Dziewiątka z Liceum Ogólnokształcącego nr IX we Wrocławiu, utwór: „Dziś idę walczyć mamo”,
 16. Zespół Akord ze Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu, utwór: „Jędrusiowa Dola”,
 17. Zespół Oktawa ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu, utwór: „Obudź się Polsko”,
 18. Zespół z II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu, utwór: „Pieśń Konfederatów Barskich”,
 19. Milena Konieczna ze Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu, utwór: „Orlątko”,
 20. Zespół La Chanson z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, utwór: „Wiązanka pieśni i piosenek legionowych”.

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.