11 lutego 2020

Informacja o VI Ogólnopolskim Konkurs Plastyczno – Literackim „Hubal”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek

Informujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu organizuje VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „Hubal”, który został wpisany w 2020 roku do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (decyzja z dn.17 stycznia 2020 r.). Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych –  klasy IV – VI i klasy VII – VIII szkoły podstawowej. Konkurs ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych, rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią majora H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”, propagowanie czytelnictwa, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń. Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły konkursu znajdują się w załącznikach.

VI Ogólnopolski Konkurs Hubal

Zał. 1 metryczka lit

Zał. 2 metryczka plast.

Zgody

 

Idź do góry