1 lutego 2019

Informacja o Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Polski Komitet Olimpijski po raz dwudziesty dziewiąty przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie. Konkurs został uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną
z najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie. Tegoroczny Konkurs odbywa się, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jest to konkurs dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, cieszący
się dużym uznaniem w środowisku szkolnym. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi, poszerzenie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej, propagowanie zachowań fair play oraz propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów. Termin zgłaszania prac upływa 02 kwietnia 2019 r.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej: http://www.olimpijski.pl/pl/287,regulamin-konkursu-2014.html

Idź do góry