22 października 2018

Informacja o Konkursie Literackim i Plastycznym „Serce Kapsuły Czasu”.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rusza ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny „Serce Kapsuły Czasu”.

Fundacja „Tworzymy Kraków” zaprasza do przesyłania prac literackich i/lub plastycznych przedstawiających zadanie: „Podróż wyobraźnią w przyszłość! Twoja miejscowość, nasz świat za sto lat? Opowiedz o tym!” Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że swoje prace mogą przesyłać wszyscy chętni niezależnie od wieku. W szczególności organizator  liczy na prace uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także pozaszkolnych ośrodków kultury z terenu całej Polski.

  • Prace literackie – opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad (lub inne formy)

i/lub

  • Prace plastyczne – rysunek, malarstwo, kolaż, komiks, grafika komputerowa, techniki mieszane (lub inne formy).

Organizator prosi o wysłanie prac e-mailem (sercekapsuly@tworzymykrakow.org) oraz obowiązkowo oryginał pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Tworzymy Kraków, ul. Syrokomli 3/1, 30-102,Kraków. Do każdej pracy musi być dołączony formularz zgłoszeniowy.

Nagrodą w konkursie „Serce Kapsuły Czasu” jest znalezienie się w gronie Zwycięzców, których prace zostaną zamknięte na 100 lat w rzeźbie architektonicznej „Kapsuła Czasu” w Krakowie. Organizator przewiduje również cenne nagrody rzeczowe. Termin składania prac upływa z dniem 30 listopada 2018 r. Regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly.

Idź do góry