15 kwietnia 2019

Informacja o Konkursie „I ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń mistrzem mowy polskiej”.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu po raz kolejny zaprasza serdecznie uczniów z Dolnego Śląska do udziału w konkursie “I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej”.

Celem tegorocznego konkursu jest popularyzowanie form wypowiedzi publicznej  ze szczególną dbałością o piękno polszczyzny oraz poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację pozawerbalną, doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów w kulturalny sposób, przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Przystąpienie do konkursu  polega  na  zgłoszeniu  osób z danej szkoły

  • na  adres: sekretariat@sp2.boleslawiec.pl
  • faxem: 075 732 22 70
  • pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Juliusza Słowackiego 2, 59-700 Bolesławiec

Termin zgłaszania prac upływa 6 maja 2019 r.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem

mailto: mkalinowska@vp.pl

 

Regulamin Demostenes 2019

Idź do góry