26 lutego 2020

Informacja o konkursie „Finansoaktywni”

Szanowni Państwo,

W imieniu Ministerstwa Finansów zapraszamy do udziału w programie edukacyjnym „Finansoaktywni”. Tegoroczna edycja skierowana jest do VI, VII i VIII klas szkół podstawowych, a jej misja brzmi „Planujemy budżet”. Dzięki udziałowi w programie uczniowie poznają zagadnienia budżetowe w sposób przystępny i atrakcyjny dla nich – tak, by pomógł im zrozumieć kwestie związane z budżetem i wykorzystać zdobytą wiedzę przy przygotowywaniu projektu inwestycji realizowanej z budżetu obywatelskiego. Konkurs polega na przygotowaniu przez zespoły składające się z maksymalnie trzech uczniów szkoły podstawowej projektu inwestycji realizowanej z budżetu obywatelskiego oraz przeprowadzeniu kampanii promocyjnej tej  inwestycji. Opis projektu należy przygotować na dostarczonej przez Organizatora Metryczce Zgłoszenia Konkursowego. Pracę konkursową należy zgłosić do 11 maja 2020 r. na stronie Programu finansoaktywni.pl w dedykowanym do tego elektronicznym Formularzu Konkursowym. Szczegóły  na stronie https://finansoaktywni.pl/regulamin-konkursu/.

Idź do góry