21 listopada 2018

Informacja o egzaminie ósmoklasisty – informacje

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych,

Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne udostępnią na swoich stronach internetowych  materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego
i włoskiego).

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty w terminie od 18 do 20 grudnia br.

Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się na zorganizowanie  próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych w.w komisji egzaminacyjnych 20 grudnia 2018 r. po godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 jest też dostępny na stronie https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/probny-egzamin-osmoklasisty-informacje-cke.html

Idź do góry