4 kwietnia 2018

Informacja MEN w sprawie organizacji zajęć indywidualnych w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Komunikat MEN w sprawie planowanego strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół, Placówek i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

W związku z licznymi pytaniami na temat rozwiązań prawnych umożliwiających organizowanie indywidualnych zajęć w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów niepełnosprawnych) informujemy, że komunikat w tej sprawie został zamieszczony dnia 21 marca 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/indywidualne-zajecia-elastyczne-rozwiazania.html

Idź do góry