10 kwietnia 2019

Informacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

logo KO

Szanowni Państwo!

Z radością informuję, że w dniu dzisiejszym rozpoczął się egzamin gimnazjalny we wszystkich dolnośląskich szkołach. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pracę zespołów nadzorujących, dyrektorom szkół i władzom samorządowym.

Przed nami kolejne dni egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. Bardzo proszę nauczycieli o włączenie się w pracę zespołów nadzorujących.

Ponawiam prośbę, aby osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w tym emerytowani nauczyciele i nauczyciele akademiccy, zgłaszały gotowość pracy w zespołach nadzorujących poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/egzaminy/, bezpośrednio w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub jego delegaturach.

Z poważaniem pozostaję

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Idź do góry