bip
tel. 71 340 63 36
fax. 71 340 63 22
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 36 pok. 2009
fax. 71 340 63 22
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Wydział Organizacyjny
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
tel. 71 340 63 39
fax. 71 340 65 17

Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 71 340 63 51
fax. 71 340 63 50

Zespól ds finansowo-ksiegowych
tel. 71 340 63 21
fax. 71 340 63 35

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00ZAPROSZENIE na szkolenie „Odmienność narodowościowa i kulturowa a dyskryminacja”
2014-01-14

W dniu 4 lutego 2014 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1) w sali sejmikowej (1224) w godz. 10.00-14.00 odbędzie się szkolenie dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poświęcone problematyce dyskryminacji ze względu na narodowość i odmienność kulturową. W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele administracji publicznej (Wojewody Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Straży Miejskiej Wrocławia).

Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie związane z dyskryminacją ze względu na narodowość (skala problemu, sytuacja prawna) i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku, zaprezentowane zostaną działania administracji publicznej w tym zakresie i dobre praktyki, przedstawiona zostanie sytuacja dzieci wielojęzycznych
i wielokulturowych w szkołach na terenie województwa dolnośląskiego
oraz problematyka edukacji wielokulturowej.

Uczestnictwo w szkoleniu jest nieodpłatne. Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają dojazd i pokrywają jego koszty. Zgłoszenia są przyjmowane do 24.01.2014 r. pod adresem: kuratorium.wroclaw.pl/inne/szkolenie14012014
Uwaga: Organizatorzy dysponują ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dalszych informacji udzielają:
Beata Pazdej - wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
tel. 71 340 66 15; b.pazdej@kuratorium.wroclaw.pl
Dariusz Tokarz - Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego
ds. mniejszości narodowych i etnicznych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Numer telefonu 71-340-66-00
numer faxu 71-340-66-85


  • Program szkolenia


  •    © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu