18 lipca 2017

Inauguracja wojewódzka roku szkolnego 2017/2018

nrs
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uprzejmie informuję, iż dolnośląska inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie, w dniu 4 września 2017 r. o godz. 9:00.
Placówka posiada długoletnią tradycję w kształceniu dzieci niepełnosprawnych.
Od lutego 2017 r. została przeniesiona do nowoczesnego budynku przy ul. Iwaszkiewicza 9 A, który wybudowano w technologii pasywnej, pozwalającej na bardzo duże oszczędności energii cieplnej i elektrycznej.
W Zespole funkcjonują szkoły specjalne: podstawowa, gimnazjum, zasadnicza (od września br. branżowa szkoła zawodowa z oddziałami zasadniczej) przyspasabiająca do pracy, zespół rewalidacyjno-wychowawczy. Opieką, edukacją i rewalidacją objęte są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową różnego stopnia: lekkiego, umiarkowanego, znacznego i głębokiego z terenu powiatu oławskiego oraz ościennych powiatów.
Od nowego roku szkolnego rozpocznie działalność Przedszkole Specjalne nr 5, do którego przyjęto 10 dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla najmłodszych mieszkańców powiatu. Oprócz funkcjonujących już świetlic dla dzieci planowane jest uruchomienie całodobowego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla najbardziej upośledzonych dzieci oraz internat.
Nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w tablice interaktywne oraz komputery najnowszej generacji, sale do prowadzenia zajęć metodą Integracji Sensorycznej, rewalidacji, rehabilitacji, arteterapii, Sala Doświadczania Świata, świetnie wyposażone gabinety logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne; hala sportowa i siłownia są wizytówką szkoły.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych oraz kołach zainteresowań (artystycznych, plastycznych, teatralnych, wokalno – muzycznych, tanecznych, komputerowych, ekologicznych). Biorą również udział w projektach międzynarodowych np. ,,Budujemy mosty”, organizowanym przez Kreisau-Initiative w Centrum Spotkań ,,Krzyżowa”. W projekcie brali udział zarówno uczniowie pełnosprawni, jak i niepełnosprawni z różnych krajów, między innymi z Polski, Rumunii, Czech i Niemiec.
Dodatkowo organizowane są imprezy edukacyjne, rekreacyjne, artystyczne, wycieczki wyjazdowe i imprezy plenerowe, które uatrakcyjniają naukę w szkole.
Szkoła bardzo aktywnie bierze udział w integracji środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi. Corocznie jest współorganizatorem Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, a o przedstawienie jasełek prosi corocznie coraz więcej instytucji np. Kościół Parafialny, Dom Pomocy Społecznej, Szpital Powiatowy.
Szkoła jest otwarta na każdego ucznia, który ma trudności ze zdobywaniem wiedzy w szkole masowej. To miejsce radości, satysfakcji, entuzjazmu, gdzie dzieci poznają nie tylko smak sukcesu, ale również przygotowują się do aktywnego życia.
Zarządzający szkołą i pracująca w niej kadra pragną zapewnić uczniom korzystne warunki do przezwyciężania własnych trudności i osiągania pozytywnych wyników kształcenia, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.
Idź do góry