9 marca 2020

Inauguracja VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej informuję, że zainaugurowano VIII edycję funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. Zapraszam do udziału wszystkie przedszkola,  szkoły i placówki dla dzieci i młodzieży zamierzające realizować zaplanowane działania w ramach kolejnej edycji.

Warunkiem przystąpienia do Sieci, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podjęcie działań na rzecz edukacji ekologicznej w środowisku szkolnym i lokalnym w okresie do 12 miesięcy. Zgodnie z przyjętymi zasadami czas realizacji zgłoszonego projektu, to co najmniej 6 miesięcy. Istotne jest, by podejmowane działania projektowe były dokumentowane w rożnorodnej formie (kroniki, albumy, ankiety, wywiady, dokumentacja fotograficzna, filmowa, uczniowskie prezentacje multimedialne, testy osiągnięć dzieci i mlodzieży, i in.). Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów i ich ocenie znajdują się w załącznikach.

Termin nadesłania formularzy zgłoszeniowych na adres: Kuratorium Oświaty, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, upłynie 3 kwietnia  2020 r.

Życzę Państwu Dyrektorom Przedszkoli, Szkół i Placówek oraz Nauczycielom powodzenia w realizacji projektów, a także liczę na zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

Jednocześnie informuję, że arkusz ewaluacji projektu, po zakończeniu projektu należy również przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w terminie do końca kwietnia 2021r.

Załączniki:

 

              Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru

             Kształcenia Podstawowego i Specjalnego

      Mariola Kolan

Idź do góry