8 października 2020

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Wrocławskiej

inauguracja

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk 1 października uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Wrocławskiej. Program wydarzenia obejmował m.in. uroczystą immatrykulację studentów, wystąpienie Rektora prof. Arkadiusza Wójsa, wykład inauguracyjny prof. Marcina Drąga pt. “W poszukiwaniu skutecznej terapii na COVID-19”.

Podczas uroczystości Dolnośląski Kurator Oświaty wręczył 18 pracownikom uczelni Medal Komisji Edukacji Narodowej.

inauguracja inauguracja inauguracja

fot. Politechnika Wrocławska

Idź do góry