bip
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 48 pok. 2009
fax. 71 340 61 08
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

br

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00

Strona główna
nowe

 

br br bra

Zasady wydawania opinii dotyczącej planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych

Zasady wydawania opinii dotyczącej planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

Gala Laureatów konkursów „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek” 2015/16 

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.

Zasady wydawania opinii w sprawie założenia szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Komunikat dla Dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych w sprawie bezpieczeństwa w szkołach.

Załącznik - terminarz szkoleń na temat zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Pismo Ministra Edukacji Narodowej dotyczące żądania zakupu od rodziców podręczników do nauki języka obcego w edukacji przedszkolnej

Rozstrzygniecie konkursu w ramach Programu „Bezpieczna +”

Program Wspólnej Polityki Rolnej "Mleko w szkole"

Program Wspólnej Polityki Rolnej "Warzywa i owoce w szkole"

Dotacja celowa na podręczniki - informacja dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów

Zmieniony regulamin Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski

Harmonogram wprowadzania reformy podręcznikowej

UWAGA ORGANY PROWADZĄCE SZKOŁY PODSTAWOWE -
Rządowy program „Książka naszych marzeń”

Ogólnopolska infolinia interwencyjno-informacyjna

 


a
b

h

 

 

   © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu