12 marca 2020

III etap XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 –1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Informuję, że w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych form zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ogólnopolski Koordynator Konkursu – Mazowiecki Kurator Oświaty, podjął decyzję o zmianie terminu przeprowadzenia III etapu XXV edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 –1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, planowanego na 17 marca 2020 r.

Nowy termin przeprowadzenia wojewódzkiego etapu ww. konkursu zostanie ogłoszony na stronach internetowych Konkursu (www.losyzolnierza.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl w zakładce – Konkursy współorganizowane przez DKO).

Idź do góry