19 grudnia 2019

II Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Paw ła II w Domaniowie zaprasza do udziału w II Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie, ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów.
Głównym celem organizowanego konkursu jest m.in. kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek, a także integracja społeczności uczniowskiej.
Zgłoszenia uczestników konkursu dokonuj ą opiekunowie do dnia 10 stycznia 2020 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie pod numerem telefonu (71)301 77 31 lub drogą elektroniczną na adres: reniadomaniw@tlen.pl lub na adres szkoły domaniowzs@o2.p1

Konkurs Pastorałek

Idź do góry